ABSOLWENCI 2006/2007


W dniu 13 marca 2007 roku, podczas pierwszych zajęć Seminarium dyplomowego II, zostały przedstawione wyniki końcowe. Stanowią one uśrednioną ocenę, uzyskaną w semestrach VII do IX, podczas cyklu kształcenia w ramach specjalności. Wyróżnieni studenci otrzymali upominki związane z dziedziną techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej.I miejsce zajął MICHAŁ STOLC (43 punkty na 45 możliwych).


II miejsce ex equo (41,5 pkt.) zajęli: TOMASZ MAKOWSKI...


... oraz RAFAŁ ZELMAŃSKI.Ponadto 4 osoby uzyskały 39,9 pkt., a są to:
Beata DRWOTA,
Przemysław JAKÓBOWSKI,
Adam KOLASA,
Grzegorz PERESTAJ.