WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA
[Rozmiar: 14614 bajtów]

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami technologii schładzania i zamrażania produktów spożywczych oraz współczesnymi metodami ich realizacji, a także przechowywania i transportu (lądowego i morskiego). Omawianym problemem są również zasady sporządzenia wielo wariantowych bilansów dla technologicznych ogniw łańcucha chłodniczego żywności.

Zagadnienia do zaliczenia