WENTYLACJA PRZEMYSŁOWA (wykład)
[Rozmiar: 5316 bajtów]


Wymagane przedmioty: Mechanika płynów, Wymiana ciepła.

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z całością problematyki ochrony strefy pracy przed zagrożeniami związanymi z emisją zanieczyszczeń wynikającą ze stosowania w pracach technologicznych materiałów toksycznych, wybuchowych i pylących. Wykład obejmuje metody obliczania strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, projektowania sieci przewodów i dobór urządzeń wentylacyjnych. Podane zostaną przykłady stosowania rozwiązań odciągów miejscowych oraz wentylacji ogólnej hal przemysłowych. Omówiona będzie racjonalizacja zużycia energii w wentylacji.

 • Strumienie swobodne. (2).
 • Widma prędkości wokół otworów ssących (2).
 • Projektowanie okapów i odciągów miejscowych (2).
 • Projektowanie sieci przewodów (2).
 • Wentylatory – charakterystyki, teoria podobieństwa (1).
 • Dobór urządzeń. (1).
 • Systemy wentylacji hal przemysłowych (2).
 • Racjonalizacja ruchu powietrza (1)

Literatura:
W. Wasiluk, T. Szymański: Wentylacja przemysłowa.
M. Malicki. Klimatyzacja i wentylacja.

Zagadnienia do zaliczeniaWENTYLACJA PRZEMYSŁOWA (ćwiczenia)
[Rozmiar: 5316 bajtów]

Wymagane przedmioty: Mechanika płynów, Wymiana ciepła.

Celem ćwiczeń jest przeprowadzenie przykładowych obliczeń strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, zaprojektowanie odciągów miejscowych i okapów, obliczenie sieci przewodów wentylacyjnych, dobór urządzeń.

 • Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego (1).
 • Obliczanie sieci przewodów powietrznych (4).
 • Obliczanie okapów i odciągów miejscowych (3).
 • Obliczanie zasięgu strumieni nawiewanych (2).
 • Systemy nawiewno – wywiewne wanien (1).
 • Dobór wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza (3).
 • Odciągi miejscowe (1).

Literatura:
W. Wasiluk, T. Szymański. Wentylacja przemysłowa.
M. Malicki. Klimatyzacja i Wentylacja.