Techniki niskotemperaturowe w medycynie
  [Rozmiar: 3255 bajtów]

Tematyka zajęć i zagadnienia na zaliczenie:


Literatura:
M. Chorowski: Kriogenika. Podstawy i zastosowania. Wydawnictwo I.P.P.U. MASTA. Gdańsk, 2007.
B. Russel, Scott: Technika niskich temperatur.
Praca zbiorowa: Poradnik chłodnictwa.
B. Stefanowski: Technika bardzo niskich temperatur w zastosowaniu do skraplania gazów.
S. Nieświatowski: Izolacja aparatów i zbiorników do niskich temperatur.
K. Mendelssohn: Fizyka niskich temperatur.
K. Mendelssohn: Na drodze do zera bezwzględnego.
A. Wesołowski: Urządzenia chłodnicze i kriogeniczne oraz ich pomiary cieplne.
E. Bodio: Skraplarki i chłodziarki kriogeniczne.
J.K. Włodarski i inni: Bezpieczeństwo transportu gazów skroplonych na zbiornikowcach.
R.F. Barron: Cryogenic systems.