WYKŁAD
TECHNIKA CHŁODNICZA
[Rozmiar: 14614 bajtów]

Wymagane przedmioty: Termodynamika, Termodynamika II

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z informacjami dotyczącymi celu stosowania, zasady działania, budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych oraz pomp ciepła.

  1. Zastosowanie urządzeń chłodniczych: chłodnie lądowe i okrętowe, transport chłodniczy, chłodziarki, pompy ciepła.
  2. Zasada działania urządzenia chłodniczego sprężarkowego, absorpcyjnego, gazowego i termoelektrycznego.
  3. Wpływ podstawowych parametrów na efektywność energetyczną obiegu chłodniczego.
  4. Czynniki chłodnicze.
  5. Współdziałanie podstawowych maszyn i aparatów w systemach chłodniczych.
  6. Budowa i działanie wybranych elementów automatyki chłodniczej.
  7. Wybrane problemy eksploatacyjne.
  8. Budowa i działanie sprężarkowej pompy ciepła.

Literatura:
Z. Bonca: Chłodnictwo okrętowe.
H.J. Ullrich: Technika chłodnicza. Poradnik. Tom I.
H.J. Ullrich: Technika chłodnicza. Poradnik. Tom II.

Zagadnienia do zaliczenia

LABORATORIUM
TECHNIKA CHŁODNICZA
[Rozmiar: 14614 bajtów]

Wymagane przedmioty: Termodynamika, Termodynamika II

Celem laboratorium jest praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej oraz znajomości technik pomiarowych do badania urządzeń chłodniczych oraz sprężarkowej pompy ciepła. Studenci pod opieką nauczyciela akademickiego wykonują pomiary wybranych parametrów tych urządzeń, celem wyznaczenia ich charakterystycznych wielkości.

Literatura:
Z. Bonca, R. Dziubek. Okrętowe urządzenia chłodnicze. Laboratorium. Część II.
M. Czapp, H. Chrzan, T. Bohdal. Badania laboratoryjne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Praca zbiorowa. Pomiary cieplne. Część II.
Praca zbiorowa. Termodynamika Laboratorium II. Badania maszyn i urządzeń.