RACJONALIZACJA
WYKORZYSTANIA ENERGII
W SYSTEMACH CHŁODNICZYCH
I KLIMATYZACYJNYCH
  [Rozmiar: 3255 bajtów]

Tematyka chłodniczej części zajęć:


Literatura:
H.J. Ullrich: Technika chłodnicza. Poradnik, tom I.
H.J. Ullrich: Technika chłodnicza. Poradnik, tom II.
K. Kalinowski i inni: Amoniakalne urządzenia chłodnicze, tom I.
Z. Bonca i inni: Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. Poradnik 2004, tom II.
K. Kalinowski i inni: Amoniakalne urządzenia chłodnicze, tom I.
D. Staniszewski, W. Targański: Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
>>> Artykuły w czasopismach branżowych. <<<

Zagadnienia na zaliczenie