WYKŁAD
PODSTAWY SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH
I KLIMATYZACYJNYCH
[Rozmiar: 14614 bajtów]

Wymagane przedmioty: Termodynamika, Termodynamika II

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z informacjami dotyczącymi celu stosowania, zasady działania, budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

  1. Chłodnictwo:
  2. Klimatyzacja:

Literatura:
Z. Bonca: Chłodnictwo okrętowe.
H.J. Ullrich: Technika chłodnicza. Poradnik. Tom I.
H.J. Ullrich: Technika chłodnicza. Poradnik. Tom II.
H.J. Ullrich: Technika klimatyzacyjna. Poradnik.
Recknagel, Sprenger, Honnmann, Schramek: Poradnik. Ogrzewanie + klimatyzacja.
W. Wasiluk: Klimatyzacja pomieszczeń na statkach morskich.

zagadnienia do zaliczenia z części chłodniczej i klimatyzacyjnejLABORATORIUM
PODSTAWY SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH
I KLIMATYZACYJNYCH
[Rozmiar: 14614 bajtów]

Wymagane przedmioty: Termodynamika, Termodynamika II

Celem laboratorium jest praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej oraz znajomości technik pomiarowych do badania jednostopniowego urządzenia chłodniczego, centrali klimatyzacyjnej oraz sprężarkowej pompy ciepła. Studenci pod opieką nauczyciela akademickiego wykonują pomiary wybranych parametrów tych urządzeń, celem wyznaczenia ich charakterystycznych wielkości.

Literatura:
Z. Bonca, R. Dziubek. Okrętowe urządzenia chłodnicze. Laboratorium. Część II.
M. Czapp, H. Chrzan, T. Bohdal. Badania laboratoryjne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Praca zbiorowa. Pomiary cieplne. Część II.
Praca zbiorowa. Termodynamika Laboratorium II. Badania maszyn i urządzeń.