WYKŁAD
ODZYSK CIEPŁA
[Rozmiar: 14614 bajtów]

Wymagane przedmioty: Termodynamika, Termodynamika II, Podstawy systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych

Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy o tematy nie objęte kursem przedmiotów specjalistycznych. Pozyskanie umiejętności rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych dotyczących procesów konwersji energii.

  1. Ciepło odpadowe z instalacji grzejnych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
  2. Metody odzysku ciepła.
  3. Przemiany termodynamiczne nośników ciepła odpadowego.
  4. Efektywność odzysku ciepła.
  5. Rozwiązania instalacji do odzysku ciepła z układów chłodniczych i grzewczych oraz wentylacyjnych, wymienniki do odzysku ciepła.
  6. Praktyczne zastosowania odzysku ciepła, aspekt ekonomiczny.
  7. Dobór układów i urządzeń do odzysku ciepła.
  8. Eksploatacja wymienników do odzysku ciepła.
  9. Wykorzystanie ciepła odpadowego do napędu urządzeń chłodniczych
  10. Układy kogeneracyjne i trójgeneracyjne, małe siłownie, mikrosiłownie ORC.

Literatura:
Ullrich H.-J.: Technika Chłodnicza - Poradnik. IPPU MASTA. Gdańsk 1998 (Tom I), 1999 (Tom II).
Ullrich H.-J.: Technika Klimatyzacyjna - Poradnik. IPPU MASTA. Gdańsk 2001.
Chmielniak T.: Technologie energetyczne. WNT. Warszawa 2008.
Staniszewski D., Targański W.: Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. IPPU MASTA. Gdańsk 2007