CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA - WYKŁAD
[Rozmiar: 10465 bajtów]

Wymagane przedmioty:
Podstawy systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
Termodynamika

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi technikami obniżania temperatury otoczenia oraz procesami obróbki cieplno - wilgotnościowej powietrza wilgotnego, realizowanymi za pomocą urządzeń oraz systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Przedstawia się zasady ich projektowania oraz wybrane problemy eksploatacji.
Urządzenia chłodnicze:
 1. Systemy chłodzenia: ciśnieniowe, pompowe oraz z czynnikiem pośredniczącym (2).
 2. Czynniki chłodnicze (1).
 3. Podstawowe węzły funkcjonalne urządzeń chłodniczych: sprężarki, skraplacze, parowniki, wybrane elementy automatyki chłodniczej - przykłady schematów instalacji chłodniczych (2)
 4. Zasady projektowania chłodni i kompletacji elementów urządzeń chłodniczych (2).

Urządzenia klimatyzacyjne:
 1. Znaczenie i zastosowanie klimatyzacji (1).
 2. Cele i realizacja klimatyzacji komfortu oraz klimatyzacji przemysłowej (2).
 3. Obliczanie obciążenia cieplnego klimatyzowanych obiektów (1).
 4. Wykorzystanie wykresu h - x do przedstawiania procesów obróbki powietrza w systemach klimatyzacyjnych (2).
 5. Przykłady rozwiązań urządzeń klimatyzacyjnych (2).
Literatura:

zagadnienia do zaliczeniaCHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA - LABORATORIUM
[Rozmiar: 10465 bajtów]
Celem laboratorium jest praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej oraz znajomości technik pomiarowych do badania wybranych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Studenci pod opieką nauczyciela akademickiego wykonują pomiary wybranych parametrów oraz strumieni substancji i energii, w oparciu o które wyznaczają charakterystyczne wielkości badanych urządzeń.


Literatura:
 • Z. Bonca, R. Dziubek: Okrętowe urządzenia chłodnicze. Laboratorium. Cz.II.
 • M. Czapp, H. Charun, T. Bohdal: Badania laboratoryjne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
 • stosownie do danego urządzenia