Badania prowadzone na semestrze 9 (specjalność: SUChiKl)
w ramach przedmiotu
AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA.


Celem laboratorium jest badanie podstawowych elementów automatyki chłodniczej oraz prowadzenie regulacji parametrów pracy jednostopniowego urządzenia chłodniczego.

  1. Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego.
  2. Ocena skuteczności zasilania parownika za pomocą termostatycznego zaworu rozprężnego przy zmiennych obciążeniach cieplnych urządzenia chłodniczego.
  3. Ocena skuteczności zasilania parownika za pomocą systemu adaptacyjnego przy zmiennych obciążeniach cieplnych urządzenia chłodniczego.
  4. Badanie i regulacja wybranych elementów automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej: termostatów i presostatów.