WYKŁAD
AUTOMATYKA CHŁODNICZA
I KLIMATYZACYJNA
  [Rozmiar: 2490 bajtów]

 Wymagane przedmioty: Chłodnictwo

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z budową i działaniem podstawowych regulatorów stosowanych w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz systemów kompleksowej automatyzacji opartych na elementach elektronicznych. Problematyka zajęć obejmuje również poznanie zasad doboru tych regulatorów oraz projektowania kompleksowych systemów sterowania działaniem tych urządzeń.


 • Cechy obiektów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Zadania, podział i struktury układów automatycznej regulacji stosowanych w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej. (1).
 • Elementy automatyki do zasilania parowników – zawory rozprężne: automatyczne, termostatyczne, adaptacyjne i elektroniczne (1).
 • Regulatory poziomu cieczy: pływakowe (niskiego i wysokiego ciśnienia), termostatyczne i elektroniczne (1).
 • Automatyczne zawory stałociśnieniowe: regulatory dławiące bezpośredniego działania i z energią pomocniczą. (1).
 • Regulatory o działaniu nieciągłym: presostaty, termostaty, zawory elektromagnetyczne (1).
 • Przykłady zastosowania regulatorów automatycznych w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. (1).
 • Elektroniczne systemy sterowania, regulacji i monitoringu stosowane w instalacjach chłodniczych
  i klimatyzacyjnych. (2).
 • Regulacja temperatury w obiektach chłodniczych. (1).
 • Automatyzacja procesu oszraniania chłodnic powietrza (1).
 • Układy automatycznego odpowietrzania instalacji chłodniczych (1).
 • Regulacja ciśnienia skraplania w skraplaczach powietrznych i wodnych. (1).
 • Automatyzacja pracy sprężarek chłodniczych (1).
 • Układy automatyki central nawiewnych i nawiewno – wyciągowych (1).
 • Układy automatycznej regulacji central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych z odzyskiem ciepła (1).
 • Zasady projektowania systemów sterowania działaniem instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych (1).

Literatura:
A. Bielecki, B. Chorowski: Automatyzacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
A. Wesołowski, F. Dworski: Automatyzacja urządzeń chłodniczych.
Z. Bonca: Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna.
Z. Bonca: Chłodnictwo okrętowe.
Recknagel, Sprenger: Poradnik. Ogrzewanie + Klimatyzacja.
H.J. Ullrich. Technika chłodnicza. Poradnik. Tom I.


Zagadnienia do zaliczeniaLABORATORIUM
AUTOMATYKA CHŁODNICZA
I KLIMATYZACYJNA
  [Rozmiar: 2490 bajtów]


Wymagane przedmioty: CHŁODNICTWO

Celem laboratorium jest badanie podstawowych elementów automatyki chłodniczej oraz prowadzenie regulacji parametrów pracy jednostopniowego urządzenia chłodniczego w oparciu o symulator okrętowej chłodni prowiantowej.

 1. Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego.
 2. Ocena skuteczności zasilania parownika za pomocą termostatycznego zaworu rozprężnego przy zmiennych obciążeniach cieplnych urządzenia chłodniczego.
 3. Ocena skuteczności zasilania parownika za pomocą systemu adaptacyjnego przy zmiennych obciążeniach cieplnych urządzenia chłodniczego.
 4. Badanie i regulacja wybranych elementów automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej: termostatów
  i presostatów.
 5. Symulator dwukomorowej chłodni prowiantowej.

Literatura:
Stosownie do badanego elementu automatyki chłodniczej.