Przedmioty realizowane
w Zespole Chłodnictwa i Klimatyzacji
[Rozmiar: 20400 bajtów]URZĄDZENIA CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE


dr inż. Marek Jaskólski, dr inż. Waldemar Targański

PODSTAWY SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH


dr inż. Zenon Bonca, dr inż. Maciej Wierzbowski

TECHNIKA CHŁODNICZA


dr inż. Zenon Bonca, dr inż. Waldemar Targański

CHŁODNICTWO


dr inż. Zenon Bonca, dr inż. Waldemar Targański

KLIMATYZACJA


dr inż. Marek Jaskólski, dr inż. Maciej Wierzbowski

WENTYLACJA PRZEMYSŁOWA


dr inż. Tadeusz Szymański, dr inż. Maciej Wierzbowski

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA


dr inż. Zenon Bonca, dr inż. Waldemar Targański

CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA OKRĘTOWA


dr inż. Zenon Bonca, dr inż. Marek Jaskólski

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA


dr inż. Zenon Bonca

KRIOTECHNIKA


dr inż. Waldemar Targański

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE


dr inż. Zenon Bonca, dr inż. Waldemar Targański

ODZYSK CIEPŁA


dr inż. Waldemar Targański, dr inż. Jan Wajs

RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA ENERGII


dr inż. Tadeusz Szymański, dr inż. Waldemar Targański

WYBRANE ZAGADNIENIA WYMIANY CIEPŁA I MASY


dr inż. Zenon Bonca,
dr inż. Jan Wajs, dr inż. Waldemar Targański

SEMINARIUM DYPLOMOWE


dr inż. Zenon Bonca, dr inż. Marek Jaskólski