Strona informacyjna [Rozmiar: 26463 bajtów]
BYŁEJ Specjalności Chłodniczej i Klimatyzacyjnej
[Rozmiar: 17344 bajtów] Wydziału Mechanicznego
Politechniki Gdańskiej
ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
Autorka witryny
Beata Piskorska

Prowadzący witrynę
Waldemar Targański