Współczesne techniki zamrażania - seminarium:

2005/2006
Bielska A.: Zmiany fizyczne zachodzące w mrożonej żywności.
Gąsiorowski G.: Przemiany chemiczne i biochemiczne w mrożonej żywności.
Gliński M.: Zmiany mikrobiologiczne w mrożonej żywności - problem odporności drobnoustrojów na niskie temperatury.
Szymański P.: Wpływ metody zamrażania produktów żywnościowych na ich cechy jakościowe.
Szydłowski M.: Zasady wyznaczania strumienia ciepła odprowadzanego podczas chłodzenia i zamrażania owoców i warzyw.
Tymiński P.: Nowoczesne technologie stosowane w technologii zamrażania produktów żywnościowych.
Szczepański R.: Nowoczesne technologie stosowane w technologii zamrażania produktów żywnościowych.
Szczepkowski M.: Ocena jakościowa i ekonomiczna kriogenicznego (szokowego) zamrażania wybranych produktów żywnościowych.
Doroszkiewicz J.: Mrożona żywność wygodna - ogólna charakterystyka.
Kwiatkowski M.: Technologia transportu i przechowywania bananów.
Szatanowski G.: Efektywność przechowywania owoców w komorach z kontrolowana atmosferą.
Muszyński J.: Nowoczesne przemysłowe technologie zamrażania frytek.

2006/2007
Perestaj G.: Zmiany mikrobiologiczne w mrożonej żywności. Problem odporności drobnoustrojów na niskie temperatury.
Stolc M.: Przemiany chemiczne i biochemiczne w mrożonej żywności.
Jakóbowski P.: Ocena jakościowa i ekonomiczna tzw. szokowego (kriogenicznego) zamrażania wybranych produktów żywnościowych w odniesieniu do metod konwencjonalnych.
Gromow P.: Obliczanie ilości ciepła odprowadzonego podczas chłodzenia i zamrażania wybranych produktów żywnościowych.
Papierz A.: Ocena wpływu techniki zamrażania na cechy jakościowe żywności.
Drwota B.: Relacje między zastosowaną metodą zamrażania a jakością poroduktu po jego rozmrożeniu.
Dojlido P.: Mrożona żywność wygodna.
Makowski T.: Nowe technologie w produkcji mrożonych owoców, warzyw i ich przetworów.
Kolasa A.: Technika przechowalnictwa chłodniczego owoców i warzyw w atmosferze kontrolowanej.
Zelmański R.: Zmiany fizyczne zachodzące w mrożonej żywności.
Kasicz S.: Technologie stosowane w zamrażaniu produktów żywnościowych - cz. 1.
Kaszyński A.: Technologie stosowane w zamrażaniu produktów żywnościowych - cz. 2.
Kanka A.: Nowoczesne technologie zamrażania pieczywa i wyrobów cukierniczych.
Maruszewski P.: Wybrane problemy łańcucha chłodniczego bananów.

2007/2008
Jankowski A.: Współczesne techniki zamrażania żywności - ogólna charakterystyka i ocena użytkowa (cz.I).
Herrmann P.: Współczesne techniki zamrażania żywności - ogólna charakterystyka i ocena użytkowa (cz.II).
Gołębiewska M.: Technika przechowalnictwa chłodniczego owoców i warzyw w atmosferze kontrolowanej.
Szajner M.: Relacje między zastosowaną metodą zamrażania a jakością produktu po jego rozmrożeniu.
Świtała R.: Nowe technologie konserwacji żywności z wykorzystaniem wysokich ciśnień.
Wolski P.: Mrożona żywność wygodna: mrożone półprodukty, wyroby przekąskowe, mrożone potrawy gotowe, mrożone desery.
Fiedorowicz W.: Nowoczesne technologie transportu, przechowywania i dojrzewania bananów.
Kubiczek S.: Nowoczesne technologie zamrażania pieczywa i wyrobów cukierniczych.
Kamiński M.: Ocena jakościowa i ekonomiczna tzw. szokowego zamrażania produktów żywnościowych w porównaniu do metod konwencjonalnych.
Pokorski J.: Urządzenia typu LIN do kriogenicznego zamrażania wybranych produktów żywnościowych.
Chełstowski P.: Odporność drobnoustrojów na niskie temperatury i jej wpływ na jakość produktów mrożonych.
Anioł R.: Ubytki masy, oparzelina mrozowa i rekrystalizacja, jako typowe zmiany fizyczne zachodzące w mrożonej żywności.
Asińska K.: Denaturacja białek oraz przemiany tłuszczów i węglowodanów jako typowe przemiany chemiczne i biochemiczne zachodzące w żywności mrożonej.
Marszałek Z.: Ogólna charakterystyka przemysłowej produkcji mrożonych frytek. Jakość i trwałość użytkowa produktu.

2008/2009
Piotrowski D.: Przechowywanie i jakość mrożonej żywności.
Karasiewicz K.: Nowe technologie konserwacji żywności z wykorzystaniem wysokich ciśnień.
Ryń J.: Jakość i trwałość mrożonej żywności.
Sawala A.: Odporność drobnoustrojów na niskie temperatury i jej wpływ na jakość produktów mrożonych.
Dudziak M.: Mrożona żywność wygodna: mrożone półprodukty, wyroby przekąskowe, mrożone potrawy gotowe, mrożone desery.
Koniszewski A.: Ocena jakościowa i ekonomiczna tzw. szokowego zamrażania wybranych produktów żywnościowych w porównaniu do metod konwencjonalnych.
Michalik P.: Nowoczesne technologie transportu, przechowywania i dojrzewania bananów.
Kątny W.: Urządzenia typu LIN do kriogenicznego zamrażania wybranych produktów żywnościowych.
Kłek K.: Nowoczesne technologie zamrażania pieczywa i wyrobów cukierniczych.
Wyżykowska K.: Jakość i trwałość produktów rozmrożonych.
Kaszyński K.: Relacje między zastosowaną metodą zamrażania a jakością produktu po jego rozmrożeniu.
Kosiński M.: Technika przechowalnictwa chłodniczego owoców i warzyw w atmosferze kontrolowanej.
Korpalski R.: Współczesne techniki zamrażania żywności - ogólna charakterystyka i ocena użytkowa.
Wolański I.: Ubytki masy, oparzelina mrozowa i rekrystalizacja, jako typowe zmiany fizyczne zachodzące w mrożonej żywności.

2009/2010
Szuliński D.: Odporność drobnoustrojów na niskie temperatury i jej wpływ na jakość produktów mrożonych.
Tryc Ł.: Denaturacja białek oraz przemiany tłuszczów i węglowodorów, jako typowe przemiany chemiczne i biochemiczne zachodzące w żywności mrożonej.
Mikołajewicz K., Mówiński J.: Ogólna charakterystyka wraz z oceną użytkową nowoczesnych technik zamrażania żywności, szczególnie tzw. zamrażania szokowego w porównaniu do metod konwencjonalnych.
Beczek M.: Technologia produkcji mrożonych frytek i jej wpływ na ich jakość konsumpcyjną.
Andrzejczyk R.: Mrożona żywność wygodna: jakość wyrobów i jej uwarunkowania, przechowywanie i przygotowanie do spożycia.
Drywa P.: Odwracalność zmian jakościowych w produktach rozmrożonych.
Puzdrowska P.: Warunki przechowywania a jakość mrożonej żywności.
Pietruszyńska K.: Aspekt jakościowy i ekonomiczny konserwacji produktów żywnościowych za pomocą niskich temperatur i z wykorzystaniem wysokich ciśnień.
Turek J.: Ubytki masy, oparzelina mrozowa i rekrystalizacja, jako typowe zmiany fizyczne zachodzące w mrożonej żywności.
Jaskułka M.: Urządzenia typu LIN do kriogenicznego zamrażania wybranych produktów żywnościowych.
Gancewski P.: Wpływ metody zamrażania na jakość produktu po jego rozmrożeniu.
Czonstke T.: Przygotowanie zamrożonych produktow do spożycia.
Pranga P.: Technologie transportu, przechowywania i dojrzewania bananów.
Nowakowski M.: Ocena cech jakościowych przechowywania owoców i warzyw w atmosferze kontrolowanej typu ULO w porównaniu do przechowywania w tradycyjnej komorze chłodniczej.

2010/2011
Lewiński A.: Własności termofizyczne produktów żywnościowych świeżych i po ich zamrożeniu.
Zoła K.: Budowa i charakterystyka działania urządzeń typu LIN przeznaczonych do kriogenicznego zamrażania żywności.
Wajman M.: Ogólna charakterystyka wraz z oceną użytkową nowoczesnych technik zamrażania żywności. Część I.
Bartosik S.: Wybrane zagadnienia z zakresu technologii chłodniczej dla mechaników.
Pisiak P.: Technika przechowalnicza owoców i warzyw w atmosferze kontrolowanej i jej efekty.
Radka M.: Ocena cech jakościowych przechowywania owoców i warzyw w atmosferze kontrolowanej typu ULO w porównaniu do przechowywania w tradycyjnej komorze chłodniczej.
Paszkowski P.: Podstawy technologii chłodniczej bananów.
Pietruczuk M.: Technika konserwacji żywności metodą wysokich ciśnień.
Mocek K.: Odporność drobnoustrojów na niskie temperatury i jej wpływ na jakość produktów mrożonych.
Słupski D.: Nowoczesne technologie produkcji mrożonych owoców, warzyw i ich przetworów.
Pączek R.: Nowe tendencje w technologii przechowywania i dojrzewania bananów.
Markowski M.: Denaturacja białek oraz przemiany tłuszczów i węglowodorów, jako typowe przemiany chemiczne i biochemiczne zachodzące w żywności mrożonej.
Piotrowski K.: Przygotowanie produktów zamrożonych do spożycia.
Paciorkiewicz D.: Wpływ warunków przechowywania i transportu żywności mrożonej na jakość konsumpcyjną produktów.
Zarwalski M.: Ogólna charakterystyka wraz z oceną użytkową nowoczesnych technik zamrażania żywności, szczególnie tzw. zamrażania szokowego w porównaniu do metod konwencjonalnych.
Łukaszewicz A.: Psucie się żywności nieutrwalonej.
Majerski M.: Ubytki masy, oparzelina mrozowa i rekrystalizacja, jako typowe zmiany fizyczne zachodzące w mrożonej żywności.
Domian A.: Wpływ techniki rozmrażania na odwracalność zmian jakościowych w produkcie żywnościowym.