Wybrane zagadnienia z wymiany ciepła i masy:

2008
Piotrowski D.: Elektrohydrodynamiczna intensyfikacja wymiany ciepła.
Wolański I., Szymański M.: Przyczyny i skutki niestabilności pracy parowników i skraplaczy w urządzeniach chłodniczych.
Wyżykowska K.: Stosowanie rur gęstożebrowanych w poziomych skraplaczach płaszczoworurowych a problem zalewania skroplinami kanałów międzyżebrowych.
Kosiński M.: Przejmowanie ciepła podczas skraplania czynników niskowrzących w skraplaczach chłodzonych powietrzem.
Korpalski R., Koniszewski A.: Proces wrzenia czynników chłodniczych w rurach o rozwiniętej powierzchni.
Kaszyński K.: Wrzenie wewnątrz rur i jego opis matematyczny.
Kłek K.: Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła dla rekuperatorów metodą WILSONA.