Techniki niskotemperaturowe:

2011/2012
Buchwak N.: Nadprzewodnictwo i efekt Meissnera oraz ich wykorzystanie.
Hutnik A., Korpacka A.: Termoelektryczne urządzenia chłodnicze - teoretyczne podstawy działania.
Czonstke P.: Medyczne zastosowanie kriotechniki do przechowywania preparatów biologicznych, w urządzeniach diagnostycznych i kriochirurgii.
Siekiera D.: Termoelektryczne urządzenia chłodnicze - zastosowanie w medycynie i technikach laboratoryjnych.
Karczewska M.: Termoelektryczne urządzenia chłodnicze - zastosowanie w medycynie i technice laboratoryjnej.
Sadowska J.: Skraplarka Claude'a i skraplarka Heylandta (budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna).
Małecka D.: Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych.
Ryll P.: Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie.
Kowalska M., Waszak C.: Skraplarka La Rouge'a i skraplarka Gersza.
Litwińska M.: Obieg Ackeret – Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) – podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.
Fryc M., Ostrowska B.: Krioterapia miejscowa i ogólna.
Nowaczyk A.: Lewobieżny obieg gazowy Joule’a a obieg parowy Lindego.
Zarębska M.: Lewobieżny obieg gazowy Joule’a a obieg parowy Lindego.
Bąk B.: Zmiana własności ciał w temperaturach kriogenicznych.
Żebrowska A.: Adiabatyczne rozmagnesowanie paramagnetyków jako metoda osiągania ekstremalnie niskich temperatur.
Cabaj Ż., Miotke D.: Ciecze kriogeniczne – własności, zastosowania i źródła pochodzenia skraplanych gazów.
Matuszak M.: Zmiana własności ciał w temperaturach kriogenicznych.
Łysk K.: Adiabatyczne rozmagnesowanie paramagnetyków jako metoda osiągania ekstremalnie niskich temperatur.
Lisowska D.: Medyczne zastosowanie kriotechniki – do przechowywania preparatów biologicznych, w urządzeniach diagnostycznych i w kriochirurgii.
Kopp Ostrowska M.: Selektywne chłodzenie mózgu dziecka po niedotlenieniu okołoporodowym.
Górski K.: Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie.
Mazur K.: Nadprzewodnictwo i efekt Meissnera oraz ich wykorzystanie.
Gałązka O., Pawelec M.: Przechowywanie cieczy kriogenicznych i rodzaje izolacji cieplnych.
Kurowska K., Wojnar K.: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów.
Stachura J.: Selektywne chłodzenie mózgu dziecka po niedotlenieniu okołoporodowym.
Goławska E., Piekarski Ł.: Selektywne chłodzenie mózgu dziecka po niedotlenieniu okołoporodowym.
Zasińska K.: Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.
Ścibek Ł.: Skraplarka Claude’a i skraplarka Heylandta.

2012/2013
Dziaduszewska M.: Krioterapia ogólna i miejscowa.
Dawidowska K.: Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie.
Mielcarek A.: Adiabatyczne rozmagnesowanie paramagnetyków jako metoda osiągania ekstremalnie niskich temperatur.
Galikowska A.: Nadprzewodnictwo i efekt Meissnera oraz ich wykorzystanie.
Siuchnińska A.: Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa(Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.
Zimna M.: Termoelektryczne urządzenia chłodnicze – zastosowanie w medycynie i technice laboratoryjnej.
Przybyszewska K.: Krioterapia miejscowa i ogólna.
Rećko A.: Medyczne zastosowanie kriotechniki do przechowywania preparatów biologicznych, w urządzeniach diagnostycznych i kriochirurgii.
Kreft A.: Skraplarka La Rouge'a i skraplarka Gersza.
Piotrowska M.: Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie.
Krzesińska A.: Urządzenia termoelektryczne - teoretyczne podstawy działania.
Sawicka K.: Selektywne chłodzenie mózgu noworodka przy niedotlenieniu okołoporodowym.
Rutkowska A.: Nadprzewodnictwo i efekt Meissnera oraz ich wykorzystanie.
Jaskółowska J.: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów.
Szkodo A.: Skraplarki Claude'a oraz Heylandta - budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna.
Pers K.: Przechowywanie cieczy kriogenicznych i rodzaje izolacji cieplnych.
Welter F.: Termoelektryczne Urządzenia Chłodnicze - Teoretyczne Podstawy Działania.
Głąb W.: Lewobieżny obieg gazowy Joule'a a obieg parowy Lindego.
Katarzyńska J.: Techniki Niskotemperaturowe w Medycynie. Skraplarka Claude'a i skraplarka Heylandta (budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna).
Misiołek P.: Zmiana własności ciał w temperaturach kriogenicznych.
Grzeczka A.: Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.
Pałdyna J.: Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych.
Frankiewicz A.: Medyczne zastosowanie kriotechniki - do przechowywania preparatów biologicznych, w urządzeniach diagnostycznych i kriochirurgii.
Buraczewski M.: Przechowywanie cieczy kriogenicznych i rodzaje izolacji cieplnych.
Obremski Ł., Becker S.: Ciecze kriogeniczne - własności, zastosowania i źródła pochodzenia skraplanych gazów.
Szostak K.: Skraplarka La Rouge'a i skraplarka Gersza.
Bazydło J.: Zmiana własności ciał w temperaturach kriogenicznych.
Siupka-Mróz D.: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów.

2013
Bujarski M.: Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie.
Dawidowska A.: Medyczne zastosowanie kriotechniki do przechowywania preparatów biologicznych, w urządzeniach diagnostycznych i w kriochirurgii.
Bisewska E.: Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych.
Wilczyńska M.: Termoelektryczne urządzenia chłodnicze. Teoretyczne podstawy działania.
Kaczorowska K.: Skraplarka La Rouge`a i skraplarka Gersza.
Wendlandt A.: Skraplarka La Rouge`a i skraplarka Gersza.
Banach E.: Zmiana własności ciał w temperaturach kriogenicznych.
Nowotniak U.: Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych.
Synak J.: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów.
Strzęciwilk N.: Obieg Ackereta-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga).
Jankowska A.: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów.
Bartmański M.: Ciecze kriogeniczne - własności, zastosowania i źródła pochodzenia skraplanych gazów.
Majchrzak K.: Selektywne chłodzenie mózgu noworodka po niedotlenieniu okołoporodowym.
Cechowska A., Rzezińska M.: Krioterapia ogólna i miejscowa.
Salamon M.: Medyczne zastosowanie kriotechniki do przechowywania preparatów biologicznych, w urządzeniach diagnostycznych i w kriochirurgii.
Browarczyk K.: Przechowywanie cieczy kriogenicznych i rodzaje izolacji cieplnych.
Kamińska E.: Termoelektryczne urządzenia chłodnicze - teoretyczne podstawy działania.
Szczuka N.: Skraplarka Claude`a i skraplarka Heylandta - budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna.
Radtke I.: Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie.
Radzicka A.: Efekt Pomerańczuka i helowe chłodziarki rozcieńczalnikowe.
Kapuścińska M.: Termoelektryczne urządzenia chłodnicze - zastosowanie w medycynie i technice laboratoryjnej.
Leszczyńska K., Nejczewa M.: Kriotechnika w odnowie biologicznej i sporcie.
Skrzypczak J.: Nadprzewodnictwo i Efekt Meissnera oraz ich wykorzystanie.
Gładzka L., Sobolewska N.: Lewobieżny obieg gazowy Joule'a a obieg parowy Lindego.
Preis J.: Przechowywanie cieczy kriogenicznych i rodzaje izolacji cieplnych.
Jaskólska A.: Skraplarka Claude'a i skraplarka Heylandta.