Chłodnictwo - seminarium:

2006
Kolasa A.: Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych.
Drwota B., Dojlido P.: Właściwości i zastosowanie dwutlenku węgla (R744) jako naturalnego płynu roboczego w technice chłodniczej.
Kasicz S., Kaszyński A.: Możliwości i ograniczenia stosowania węglowodorów w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych.
Gromow P., Jakóbowski P.: Właściwości termofizyczne lodu binarnego (zawiesinowego), jako pośredniego nośnika ciepła. Przykłady zastosowania w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Papierz A.: Zasadność użytkowa stosowania oddzielaczy cieczy w małych i średnich urządzeniach chłodniczych.
Makowski T., Maruszewski P.: Ocena możliwości wykorzystania termoelektrycznych baterii chłodniczo-grzejnych w klimatyzatorach indywidualnych, np. w samochodach.
Perestaj G., Stolc M.: Absorpcyjne urządzenia chłodnicze.
Zelmański R.: Budowa, zasada działania i charakterystyka techniczna absorpcyjnego agregatu chłodniczego MILLENIUM firmy YORK jako źródła chłodu dla systemów klimatyzacji.

2007
Jankowski A.: Ocena możliwości wykorzystania termoelektrycznych baterii chłodniczo-grzejnych do klimatyzacji pojazdów.
Herrmann P.: Budowa i zasada działania hermetycznego agregatu chłodniczego Audiffren-Singrűn (A-S), w którym płynem roboczym jest dwutlenek siarki.
Kamiński M.: Racje techniczne stosowania oddzielaczy cieczy w małych i średnich urządzeniach chłodniczych, jako ważnego elementu zabezpieczenia sprężarki przed uderzeniem hydraulicznym.
Świtała R.: Ocena techniczna i energetyczna możliwości stosowania sprężarek śrubowych i spiralnych z parą mokrą w urządzeniach chłodniczych.
Szajner M.: Ocena wpływu poślizgu temperaturowego mieszanin zeotropowych na warunki pracy wentylatorowej chłodnicy powietrza.
Asińska K.: Ocena techniczna możliwości wykorzystania dwutlenku węgla ( R744 ), jako naturalnego płynu roboczego w agregatach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła.
Anioł R.: Zastosowanie dwutlenku węgla R744 jako czynnika chłodniczego.
Chełstowski P., Fiedorowicz W.: Problem akumulacji chłodu w systemach klimatyzacji dużych obiektów użyteczności publicznej, m. innymi z wykorzystaniem lodu binarnego (zawiesinowego), jako pośredniego nośnika ciepła. Przykłady zastosowania.
Pokorski J.: Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.
Kubiczek S., Marszałek Z.: Budowa i działanie absorpcyjnych urządzeń chłodniczych stosowanych w systemach klimatyzacji dużych obiektów użyteczności publicznej.
Gołębiewska M.: Aspekt techniczny stosowania węglowodorów w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych z uwagi na bezpieczeństwo ich użytkowania.
Wolski P.: Racje techniczne i ekonomiczne stosowania sprężarkowych pomp ciepła w niskotemperaturowych systemach grzewczych wolnostojących budynków mieszkalnych.

2008
Piotrowski D., Ryń J.: Lód zawiesinowy i możliwosci jego wykorzystania jako plynu pośredniczacego w wymianie ciepla w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Wolański I.: Niezwykłe właściwości zwykłej wody.
Wyżykowska K.: Metoda LCC ( Life Cycle Cost ) i jej przydatność do ekonomicznej oceny efektywności systemów energetycznych np. grzewczych w budownictwie mieszkaniowym.
Michalik P., Kosiński M.: Czy w warunkach polskich uzasadnione jest pod względem ekonomicznym stosowanie do ogrzewania pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym?.
Sawala A.: Układy klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem czynnika niskowrzącego, jako systemy całoroczne przeznaczone do schładzania i ogrzewania budynków.
Koniszewski A., Korpalski R.: Przegląd konstrukcji wraz z oceną parametryczną dostępnych na rynku sprężarkowych pomp ciepła.
Dudziak M., Karasiewicz K.: Dwutlenek węgla : jego właściwości i wykorzystanie w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Kaszyński K., Kątny W.: Odzysk ciepła skraplania i ciepła przegrzania oraz jego wpływ na działanie urządzenia chłodniczego.
Kłek K.: Budowa i zasada działania hermetycznego agregatu chłodniczego Audiffren-Singrun (A-S),w którym czynnikiem chłodniczym jest dwutlenek węgla.
Szymański M.: Racje techniczno-ekonomiczne wykorzystania systemów "FREE-COOLING" w agregatach wody lodowej w klimatyzacji, w warunkach klimatu polskiego.

2009
Gancewski P.: Budowa i zasada działania hermetycznego agregatu chłodniczego Audifferen- Singrün ( A-S ), w którym płynem roboczym jest dwutlenek siarki.
Andrzejczyk R., Beczek M.: Efekt cieplarniany - zagrożenie realne, czy koniunkturalnie nagłośniony problem?.
Mikołajewicz K.: Racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie obszarów wykorzystywania rurki ciepła.
Czonstke T., Drywa P.: Niezwykłe właściwości zwykłej wody, konieczność jej uzdatniania w układach chłodzenia np. skraplaczy.
Puzdrowska P., Szuliński D.: Amoniak jako czynnik chłodniczy.
Mówiński J.: Zjawisko oblodzenia w układzie zasilania silnika lotniczego lekkiego samolotu.
Tryc Ł., Turek J.: Racje techniczno- ekonomiczne wykorzystania pomp ciepła w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych w tym pomp pracujących w układzie powietrze woda.
Pranga P.: Dwutlenek węgla: jego własności i wykorzystanie w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Część I - własności.
Jaskułka M.: Metody i techniki ograniczenia zużycia energii w konwencjonalnej technice chłodniczej.

2010
Zoła K., Zarwalski M.: Lód zawiesinowy i możliwości jego wykorzystania jako pośredniego nośnika ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Markowski M.: Budowa i zasada działania hermetycznego agregatu chłodniczego Audifferen-Singrün (A-S), w którym płynem roboczym jest dwutlenek węgla. Oraz dodatkowo Wizualizacja pracy agregatu.
Wajman M.: Konieczność uzdatniania wody w układach chłodzenia.
Radka M.: RURKA CIEPŁA - budowa, działanie, uzasadnione obszary jej praktycznego wykorzystania.
Pączek R., Paszkowski P.: Węglowodory - własności cieplne, względy bezpieczeństwa użytkowania i wykorzystanie w technice chłodniczej, klimatyzacji i pompach ciepła.
Pietruczuk M., Pisiak P.: Amoniak - własności cieplne, bezpieczeństwo i ograniczenia jego stosowania, obszary wykorzystania w technice chłodniczej.
Słupski D.: Niezwykłe właściwości zwykłej wody.
Żmuda E.: Aspekt techniczny i użytkowy wybranych systemów chłodzenia mózgu noworodka dla jego utrzymania w warunkach umiarkowanej hipotermii.
Mocek K., Paciorkiewicz D.: Dwutlenek węgla: własności cieplne i użytkowe, wykorzystanie w technice chłodniczej i tzw. klimatyzatorach samochodowych.
Majerski M., Łukaszewicz A.: Aspekt prawny i techniczny dla chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, jako następstwo działań środowisk ekologicznych i politycznych dla ochrony warstwy ozonowej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery ziemskiej.
Domian A., Zakrzewski M.: Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym?
Bartosik S., Lewiński A.: Efekt cieplarniany - zagrożenie realne, czy koniunkturalnie nagłośniony problem?
Nowakowski M.: Zastosowanie CO2 w systemach chłodzenia.
Piotrowski K.: Racje techniczne i ekonomiczne wykorzystania naturalnego chłodzenia (tzw."free cooling") w systemie chłodzenia chłodni owocowo-warzywnej w warunkach klimatu Polski.