Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna - seminarium:

2005/2006
Bielska A.: Ocena techniczna rurki kapilarnej jako elementu dławiącego w klimatyzatorach samochodowych.
Gliński M.: Budowa i działanie nowej konstrukcji termostatycznego zaworu rozprężnego.
Szczepański R.: Kompleksowe systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie supermarketów.
Doroszkiewicz J.: Nowa generacja zaworów firmy Danfoss do przemysłowych instalacji chłodniczych.
Muszyński J.: Systemy regulacji wydajności sprężarek chłodniczych.
Gąsiorowski G.: Próba uzasadnienia celowości regulacji wydajności chłodniczej w urządzeniach średniej wielkości.
Kwiatkowski M.: Nowoczesne systemy regulacji wydajności sprężarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych.
Szatanowski G.: Kompleksowe systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie supermarketów, system TELEVIS firmy Eliwell.
Szczepkowski M.: Systemy regulacji wilgotności powietrza w obiektach chłodniczych.
Szydłowski M.: Systemy regulacji wilgotności powietrza w obiektach klimatyzacyjnych.
Tymiński P.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła.
Wróblewski M.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.
Szymański P.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych bez odzysku ciepła.


2006/2007
Jakóbowski P.: Budowa, zasada działania i przykłady zastosowania pojemnościowych regulatorów poziomu cieczy.
Kolasa A.: Kompleksowe systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych: budowa, działanie, przykłady zastosowania.
Papierz A.: Systemy regulacji wilgotności powietrza w obiektach klimatyzacyjnych: cel stosowania + budowa + przykłady zastosowania.
Dojlido P.: Ocena techniczna rurki kapilarnej jako elementu dławiącego w małych urządzeniach chłodniczych o zmiennych obciążeniach.
Makowski T.: Automatyzacja procesu usuwania gazów inertnych z instalacji chłodniczych.
Perestaj G.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań.
Drwota B.: Próba uzasadnienia celowości regulacji wydajności chłodniczej w urządzeniach o wydajności zakresu 5 do 10 kW.
Stolc M.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła - przykłady rozwiązań.
Kaszyński A.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła - przykłady rozwiązań.
Zalmański R.: Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych i średnich urządzeniach chłodniczych.
Kasicz S.: Nowoczesne systemy regulacji temperatury w obiektach chłodzonych.
Kanka A.: Budowa i zasada działania elektronicznych regulatorów poziomu cieczy.
Maruszewski P.: Systemy regulacji wilgotności powietrza w obiektach chłodniczych.

2007/2008
Wolski P.: Rurka kapilarna jako element dławiący w rewersyjnych pompach ciepła stosowanych w tzw. klimatyzatorach indywidualnych.
Gołębiewska M.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych: budowa + działanie + przykłady rozwiązań. Część 1.
Fiedorowicz W.: Przykłady układów automatyki systemów klimatyzacji bez odzysku ciepła.
Herrmann P.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań.
Świtała R.: Próba uzasadnienia celowości regulacji wydajności chłodniczej w urządzeniach o wydajności z zakresu 0,5 ÷ 5 kW.
Asińska K.: Automatyzacja procesu usuwania gazów inertnych z instalacji chłodniczych.
Chełstowski P.: Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych i średnich urządzeniach chłodniczych.
Kubiczek S.: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych Adap-Kool firmy Danfoss. Budowa, działanie i przykłady zastosowania.
Szajner M.: Nowa generacja regulatorów typu PI do urządzeń chłodniczych. Przykłady zastosowania.
Pokorski J.: Sondy pojemnościowe nowoczesnym elementem do regulacji poziomu cieczy w aparatach instalacji chłodniczych.
Anioł R.: Nowa generacja zaworów firmy Danfoss dla instalacji przemysłowych.
Marszałek Z.: Systemy regulacji temperatury w obiektach o dużej dokładności.
Kamiński M.: Systemy regulacji wilgotności powietrza w obiektach chłodniczych.
Jankowski A.: Systemy regulacji wilgotnosci powietrza w obiektach klimatyzacyjnych.

2008/2009
Karasiewicz K.: Celowość płynnej regulacji wydajności chłodniczej w urządzeniach o mocy do 1 kW.
Szymański M.: Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych.
Piotrowski D.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań.
Sawala A.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań.
Ryń J.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych bez odzysku ciepła.
Koniszewski A.: Systemy do precyzyjnej regulacji wilgotności powietrza w pomieszczeniach chłodniczych i obiektach klimatyzacyjnych.
Kosiński M., Michalik P.: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych: budowa, działanie, cechy użytkowe, przykłady zastosowania.
Kątny W.: Elementy automatyki do regulacji poziomu cieczy w aparatach instalacji chłodniczej.
Kłek K.: Systemy precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o małej i dużej pojemności cieplnej.
Wyżykowska K.: Elementy automatyki stosowane w nowoczesnych centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Kaszyński K.: Ocena techniczna regulatorów typu P i typu PI stosowanych w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła. Przykłady zastosowania.
Korpalski R.: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe.
Dudziak M.: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła.
Wolański I.: Problem oświetlenia w komorach chłodniczych.

2009/2010
Mówiński J.: Budowa, działanie, funkcje użytkowe i przykłady typowego zastosowania sterownikow do urządzeń chłodniczych i pomp ciepła.
Andrzejczyk R.: Ocena możliwosci wykorzystania rurki kapilarnej jako elementu dławiącego w tzw. klimatyzatorach samochodowych pracujących przy silnie zmiennych obciążeniach cieplnych.
Drywa P.: Budowa, zasada działania i przykłady zastosowania regulatorów typu PI jako elektronicznych zaworów rozprężnych przeznaczonych do zasilania wentylatorowych chłodnic powietrza.
Mikołajewicz K.: Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji wilgotności powietrza w przestrzeni ładunkowej kontenerów specjalizowanych przeznaczonych do transportu i przechowywania bananów.
Beczek M.: Racje techniczne i energetyczne stosowania płynnej regulacji wydajności chłodniczej w chłodziarkach domowych.
Pietruszyńska K.: Zautomatyzowane systemy odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w powietrznych pompach ciepła.
Puzdrowska P., Pranga P.: Systemy sterowania i monitoringu obiektow chłodniczych na przykładzie dystrybucyjnej chłodni składowej i dużego obiektu handlowego (hipermarketu): budowa, działanie, cechy użytkowe.
Turek J.: Systemy sterowania stosowane w układach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań.
Gancewski P.: Budowa i zasada działania pojemnościowych regulatorów poziomu cieczy przeznaczonych do zasilania parowników płytowych w pośrednich systemach chłodzenia.
Jaskułka M.: Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji temperatury w zastosowaniu do obiektów chłodzonych o małej pojemności cieplnej.
Szuliński D., Tryc Ł.: Elementy i układy automatyki stosowane w nowoczesnych centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażonych w bloki odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań + ocena użytkowa.
Czonstke T.: Zalety i wady termostatycznych zaworow rozprężnych na przykładzie rodziny regulatorow firm Honeywell i Danfoss w zastosowaniu do zasilania wentylatorowych chłodnic powietrza.

2010/2011
Bartosik S.: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła.
Wajman M.: Układy automatyki stosowane w nowoczesnych centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażonych w bloki odzysku ciepła: budowa i działanie.
Lewiński A.: Racje techniczno-użytkowe stosowania płynnej regulacji wydajności chłodniczej w urządzeniach o mocy do 1 kW.
Zoła K.: Systemy sterowania stosowane w układach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła: budowa, działanie i przykłady rozwiązań.
Mocek K.: Budowa, zasada działania i przykłady zastosowania regulatorów PI jako elektronicznych zaworów rozprężnych przeznaczonych do zasilania parowników.
Piotrowski K.: Zautomatyzowane systemy odpowietrzania średnich i dużych instalacji chłodniczych.
Paszkowski P.: Systemy do precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o dużej i małej pojemności cieplnej.
Pączek R.: Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji wilgotności powietrza w przestrzeni ładunkowej kontenerów specjalizowanych przeznaczonych do transportu i przechowywania bananów.
Słupski D.: Układy automatyki stosowane w nowoczesnych centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażonych w bloki odzysku ciepła: przykłady rozwiązań.
Majerski M., Markowski M.: Zalety i wady termostatycznych zaworów rozprężnych na przykładzie rodziny regulatorów firm Honeywell i Danfoss w zastosowaniu do zasilania wentylatorowych chłodnic powietrza czynnikami o dużym poślizgu temperaturowym.
Radka M.: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) – System ADAP KOOL.
Pisiak P.: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dystrybucyjnej chłodni składowej i dużego obiektu handlowego (hipermarketu): budowa, działanie i cechy użytkowe.
Paciorkiewicz D.: Budowa i zasada działania pojemnościowych regulatorów poziomu cieczy przeznaczonych do zasilania parowników płytowych w pośrednich systemach chłodzenia.
Zarwalski M.: Elementy automatyki stosowane w nowoczesnych centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Łukaszewicz A.: Charakterystyki zewnętrzne regulatorów typu P stosowanych w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła oraz ich ocena techniczno-użytkowa.
Domian A.: Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych.