LAUREACI KONKURSÓW

Elżbieta Żmuda:
Nominacja
oraz Nagroda im. Profesora Romualda Szczęsnego w konkursie prac dyplomowych.

Rafał Matera:
Pierwsze wyróżnienie w I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową.

Piotr Kaszubowski:
Pierwsze wyróżnienie w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową.

Tomasz Pietrucha:
Wyróżnienie w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową.

Tomasz Demko:
Wyróżnienie w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową.

Sławomir Gawlik:
Nagroda II stopnia w I Krajowym Konkursie Prac Dyplomowych organizowanym przez Krajowe Forum Chłodnictwa.

Dawid Gliniecki:
Nagroda I stopnia w II Krajowym Konkursie Prac Dyplomowych organizowanym przez Krajowe Forum Chłodnictwa.

Dominik Staniszewski:
Nagroda II stopnia w II Krajowym Konkursie Prac Dyplomowych organizowanym przez Krajowe Forum Chłodnictwa
oraz za najlepszą pracę podejmującą zagadnienia ekologii.

Michał Gliński:
Nagroda II stopnia w III Krajowym Konkursie Prac Dyplomowych organizowanym przez Krajowe Forum Chłodnictwa.

Daniel Bagiński:
Nagroda główna Fundacji PROZON w III Krajowym Konkursie Prac Dyplomowych organizowanym przez Krajowe Forum Chłodnictwa.


III KRAJOWY KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH ORGANIZOWANY PRZEZ KFCH - WYNIKI.

WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI

2003 - 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PUBLIKACJE DYPLOMANTÓW

Sieniuc J.: Przegląd konstrukcji wraz z oceną parametryczną dostępnych na rynku sprężarkowych pomp ciepła.
Sieniuc J., Bonca Z.: Ocena techniczno-ekonomiczna stosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych. - Część I
Sieniuc J., Bonca Z.: Ocena techniczno-ekonomiczna stosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych. - Część II
Ulatowska I.: Dojrzewalnie bananów a unijne standardy jakości owoców.
Gliniecki D., Bonca Z., Mizera G.: Nowe tendencje w technologii przechowywnia i dojrzewania bananów.
Staniszewski D., Bonca Z.: Aspekt techniczno-ekonomiczny odzysku ciepła w istalacjach chłodniczych.
Tymiński P.: Elementy automatyki nowoczesnych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Szczepański R.: Wpływ odzysku ciepła na działanie urządzenia chłodniczego.
Bagiński D., Bonca Z.: Dwutlenek węgla jako płyn roboczy na tle innych czynników chłodniczych.
Szczepański R.: Węzły odzysku ciepła w instalacjach chłodniczych.
Szczepański R., Bonca Z.: Aspekt ekonomiczny odzysku ciepła w przemysłowej instalacji chłodniczej.
Mikielewicz D., Gliński M., Wajs J.: Krytyczny strumień ciepła podczas wrzenia w przepływie w kanałach.
Gliński M.: Nowoczesne rozwiązania systemów chłodzenia w mleczarni na przykładzie wybranego obiektu - Część I.
Gliński M.: Nowoczesne rozwiązania systemów chłodzenia w mleczarni na przykładzie wybranego obiektu - Część II.
Bagiński D., Bonca Z.: Ocena techniczno-ekonomiczna kaskadowego systemu chłodzenia opartego na układzie amoniak - dwutlenek węgla - Część I.
Bagiński D., Bonca Z.: Ocena techniczno-ekonomiczna kaskadowego systemu chłodzenia opartego na układzie amoniak - dwutlenek węgla - Część II.
Bagiński D., Bonca Z.: Ocena techniczno-ekonomiczna kaskadowego systemu chłodzenia opartego na układzie amoniak - dwutlenek węgla - Część III.
Matera R., Bonca Z.: Wykorzystanie ciepła skraplania jako dolnego źródła energii sprężarkowej pompy ciepła (SPC) - Część I.
Matera R., Bonca Z.: Wykorzystanie ciepła skraplania jako dolnego źródła energii sprężarkowej pompy ciepła (SPC) - Część II.
Jakóbowski P.: Budowa, działanie i zastosowanie rurki ciepła - Część I.
Jakóbowski P.: Budowa, działanie i zastosowanie rurki ciepła - Część II.
Koniszewski A.: Instalacje solarne.
Koniszewski A., Bonca Z., Jasiukiewicz P.: Dobór optymalnej mocy grzewczej sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze-woda do ogrzewania wolnostojącego budynku mieszkalnego.
Rękawek P.: Automatyka Danfoss dla małych i średnich transkrytycznych instalacji z CO2.
Żmuda E.: Selektywne chłodzenie mózgu noworodka po niedotlenieniu okołoporodowym - Część I.
Żmuda E.: Selektywne chłodzenie mózgu noworodka po niedotlenieniu okołoporodowym - Część II.
Żmuda E.: Selektywne chłodzenie mózgu noworodka po niedotlenieniu okołoporodowym - Część III.
Kubiczek S., Bonca Z.: Koszty eksploatacyjne sprężarek chłodniczych.
Wojciechowicz A., Targański W.: Kriokomory w medycynie.
Markowski M.: Przemiany chemiczne i biochemiczne w żywności mrożonej.
Andrzejczyk R.: Wpływ optymalnego zasilania parownika na współczynnik COP urządzenia chłodniczego.
Wajman M.: Podstawy teoretyczne wymiany ciepła w pionowych sondach gruntowych.
Żmuda E., Nadera M.: Model chłodzenia organizmu noworodka dla uzyskania stanu hipotermii łagodnej.
Andrzejczyk R.: Analiza działań podjętych w celu zmniejszenia tempa ocieplania się klimatu i ich skutki ekonomiczne.
Mielcarek M., Targański W.: Wykorzystanie silnika spalinowego do napędu sprężarkowej pompy ciepła w systemie ogrzewania wolnostojącego budynku mieszkalnego.
Biała A.: Sposoby chłodzenia i przechowywania organów przeznaczonych do przeszczepu: Część 1 i Część 2
Andrzejczyk R.: Czynniki alternatywne wobec R 134a: Część 1 i Część 2
Kopeć A.: Miskotemperaturowa suszarnia zboża z wykorzystaniem energii solarnej: Część 1 i Część 2
Miłosz P.: Warunki przechowywania owoców i skutki ich nieprzestrzegania.

PUBLIKACJE NA TEMAT POMP CIEPŁA

PUBLIKACJE NA TEMAT INSTALACJI SOLARNYCH

PRACE STUDENCKIE

Chłodnictwo.

Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna.

Współczesne techniki zamrażania.

Wybrane zagadnienia z wymiany ciepła i masy.

Techniki niskotemperaturowe.