MATERIAŁY O POMPACH CIEPŁA

Jasiukiewicz P.: Racje techniczno-ekonomiczne wykorzystania pompy ciepła w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych - Część I.
Jasiukiewicz P.: Racje techniczno-ekonomiczne wykorzystania pompy ciepła w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych - Część II.
Jasiukiewicz P.: Pompa ciepła w ogrzewaniu budynków mieszkalnych - Część I.
Jasiukiewicz P.: Pompa ciepła w ogrzewaniu budynków mieszkalnych - Część II.
Jasiukiewicz P.: Pompa ciepła w ogrzewaniu budynków mieszkalnych - Część III.
Jasiukiewicz P.: Pompa ciepła w ogrzewaniu budynków mieszkalnych - Część IV.
Łukasik G.: Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w systemach ogrzewania z pompą ciepła.
Koniszewski A., Jasiukiewicz P., Bonca Z.: Aspekt ekonomiczny ogrzewania wolnostojącego budynku powietrzną pompą ciepła.

"Buderus Kurier", a w nim zawsze coś o pompach cepła.

Sieniuc J.: Przegląd konstrukcji wraz z oceną parametryczną dostępnych na rynku sprężarkowych pomp ciepła.
Sieniuc J., Bonca Z.: Ocena techniczno-ekonomiczna stosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych. - Część I
Sieniuc J., Bonca Z.: Ocena techniczno-ekonomiczna stosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych. - Część II
Matera R., Bonca Z.: Wykorzystanie ciepła skraplania jako dolnego źródła energii sprężarkowej pompy ciepła (SPC) - Część I.
Matera R., Bonca Z.: Wykorzystanie ciepła skraplania jako dolnego źródła energii sprężarkowej pompy ciepła (SPC) - Część II.
Wajman M.: Podstawy teoretyczne wymiany ciepła w pionowych sondach gruntowych.
Wajman M.: Metody pomiarowe badania warunków pracy pionowych sond gruntowych - Testy TRT i DTRT.
Wajman M.: Współczesne rozwiązania konstrukcyjne pionowych sond gruntowych dla sprężarkowych pomp ciepła.


MICHAŁ WAJMAN: Sondy gruntoweSpis artykułów na temat pomp ciepła.