ŚLUBOWANIE

Wstępując do wspólnoty akademickiej Politechniki Gdańskiej
ślubuję uroczyście:
*
zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności
oraz kształcić umysł i charakter
do twórczej i odpowiedzialnej pracy inżyniera;
*
przestrzegać zasad współżycia i tradycji akademickich;
*
postępować godnie i uczciwie
oraz mieć na względzie dobre imię Politechniki Gdańskiej.
***
Wydział

Strona Wydziału Mechanicznego
Uczelnia

Strona Politechniki Gdańskiej
Biblioteka

Strona Biblioteki Głównej
Samorząd

Strona Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej