_Z KART HISTORII

Stanowisko do badania wymiany ciepła w kanałach podczas przepływu wrzących czynników chlorowcopochodnych
         Na  Politechnice Gdańskiej działalność w dziedzinie chłodnictwa została zainaugurowana w roku akademickim 1947/ 48. W tym właśnie roku na Wydziale Mechanicznym wykłady z urządzeń chłodniczych rozpoczął mgr inż. Roman Lipowicz. Od roku akademickiego 1949/50 wykłady  z chłodnictwa były również prowadzone na Wydziale Budowy Okrętów. W dniu 1 lutego 1953 roku na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej została utworzona Katedra Chłodnictwa, a jej kierownictwo władze uczelni powierzyły R. Lipowiczowi, któremu nadano tytuł zastępcy profesora. Była to pierwsza Katedra Chłodnictwa w Polsce ! W roku 1956        w wyniku reorganizacji wydziałów katedra ta została przeniesiona na Wydział Budowy Maszyn, a dotychczasowy jej kierownik otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego, co miało miejsce w grudniu 1962 roku. Wykłady z chłodnictwa prowadzone były w tym okresie na Wydziale Budowy Maszyn, Wydziale Mechaniczno-Technologicznym oraz na Wydziale Budowy Okrętów, zarówno na studium dziennym, jak też na studium wieczorowym, na poziomie magisterskim i inżynierskim. W roku 1969, w okresie kolejnej reorganizacji struktury uczelni,  Katedrę Chłodnictwa przemianowano na Zakład Chłodnictwa, który wszedł w skład Instytutu Techniki Cieplnej. WIĘCEJ...

(...) W 1983 roku przestała istnieć struktura instytutowa na wyżej wymienionym wydziale, i utworzono katedry, w tym Katedrę Techniki Cieplnej, której kierownikiem został prof. dr hab. inż. Wiesław Pudlik, a od 2000 jest nim prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek. Od 1994 roku w ramach tej Katedry istnieje Zespół Chłodnictwa i Klimatyzacji, początkowo kierowany przez dr inż. Bogumiła Stencla, a od 2000 roku przez dr inż. Zenona Boncę. WIĘCEJ...

Notka o profesorze Wiktorze Wasiluku i spis jego publikacji oraz pożegnanie

Wspomnienie o dr. inż. Bogumile Stenclu

Dnia 18.02.2005 uruchomiono internetową stronę specjalności na potrzeby komunkacji ze studentami oraz przedstwicielami branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

Rok 2011 okazał się końcem Specjalności Chłodniczej i Klimatyzacyjnej. Zlikwidowano jednolite pięcioletnie studia magisterskie, pozostawiając jedynie odrębne studia inżynierskie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia), na których w okrojonym zakresie prowadzone są wybrane przedmioty branżowe w ramach Zakładu Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji. Zatem w roku akademickim 2010/2011 prace dyplomowe obroniła ostatnia grupa absolwentów specjalności.

Na skutek reorganizacji systemu komputerowego Wydziału Mechanicznego w 2012 roku internetowa strona specjalności została usunięta z serwerów Uczelni. Aktualna strona Zakładu Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji znajduje się tutaj.
WYDARZENIA BRANŻOWE Z OSTATNICH LAT DZIAŁALNOŚCI SPECJALNOŚCI


SEMINARIA zorganizowane przez dr. inż. Zenona Boncę

Seminarium firmy Danfoss - relacja z dnia 18 stycznia 2005
Wizyta Prezydenta ASHRAE Pana Rona Vallorta w Polsce
XIX Zjazd Termodynamików
Seminarium firmy Klimor - relacja z dnia 22 listopada 2005

2006
Uroczystość przekazania nowego wyposażenia oraz podziękowanie mgr. inż. Franciszkowi Bujnowskiemu
Seminarium mgr. inż. Konrada Kalinowskiego - relacja z dnia 5 kwietnia 2006
Budowa stanowiska
"Klimatyzowanie" sali
Relacja z seminarium firmy EUROHEAT z dnia 16 maja 2006
Relacja z II Krajowego Konkursu Prac Dyplomowych KFCH
Relacja z seminarium na temat pomp ciepła
Relacja z seminarium firmy KLIMA-THERM

2007
Spotkanie z przedstawicielem stowarzyszenia ASHRAE
Seminarium firmy VTS


2009
Relacja z seminarium firmy DANFOSS
Relacja z seminarium firm Honeywell i AVICOLD
Seminaria firm GEA Grasso i Buderus
Spotkanie Dyplomowe inż. Elżbiety Żmudy
Kolejne seminaria w 2009 roku - firmy Linde, Flowair, Flakt Bovent i Buderus

2010
Seminarium firmy Danfoss
Warsztaty firmy Buderus na temat pomp ciepła w układach ogrzewania budynków
Kolejne seminaria w 2010 roku - firmy Danfoss i Honeywell
Seminarium firmy AVICOLD

2011
Seminarium firmy Termo Schiessl
Seminarium firmy Danfoss
Warsztaty firmy Buderus na temat pomp ciepła w układach ogrzewania budynków - Edycja II
O budowie i działaniu urządzeń hydrotechnicznych Kanału Elbląskiego.

2013
Wyjazd studentów do zakładów firmy ebmpapst.
Warsztaty firmy Buderus na temat pomp ciepła w układach ogrzewania budynków - Edycja III