• Elżbieta Żmuda:
  Projekt koncepcyjny systemu chłodzenia niedotlenionego mózgu noworodka dla jego utrzymania w warunkach tzw. umiarkowanej hipotermii • Adam Koniszewski:
  Analiza techniczno - ekonomiczna zastosowania w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych sprężarkowych pomp ciepła, w których dolnym źródłem jest powietrze atmosferyczne, na przykładzie wybranego obiektu • Przemysław Gromow:
  Projekt stanowiska dydaktycznego opartego na sprężarkowym urządzeniu chłodniczym, napełnionym dwutlenkiem węgla (R744) • Dawid Duda:
  Projekt koncepcyjny systemu ogrzewania wolnostojącego budynku mieszkalnego z wykorzystaniem sprężarkowej pompy ciepła, z odzyskiem ciepła z wentylacji mechanicznej